Nowe przepisy o abonamencie RTV!

Według projektu nowelizacji ustawy abonamentowej wszyscy użytkownicy płatnej telewizji zostaną uznani za posiadaczy odbiorników telewizyjnych i radiowych. Operatorzy będą mieli dwa miesiące na przekazanie Poczcie Polskiej danych tych osób i firm, wcześniej informując je o tym. Dostaną za to zwrot kosztów oraz dodatkowe 6-10 proc. jako zysk.Projekt nowelizacji obecnej ustawy o opłatach abonamentowych trafił we wtorek pod obrady rządu. Został opracowany w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (odpowiadał za to wiceminister Paweł Lewandowski), ma przyczynić się do uszczelnienia poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego w br. Ministerstwo chce, żeby w przyszłym roku zaczęła obowiązywać zupełnie nowa ustawa abonamentowa, zakładająca pobieranie opłaty wynoszące ok. 6 zł miesięcznie od płatników podatków w ramach PIT i CIT oraz składek KRUS. Przy czym te przepisy wymagają notyfikacji w Komisji Europejskiej, co zapowiedział we wtorek minister kultury Piotr Gliński. Operatorzy mają przekazywać Poczcie Polskiej dane klientów płatnej telewizji

Wszyscy klienci usług płatnej telewizji (oferowanych przez operatorów sieci kablowych, platform telewizji cyfrowej oraz dostawcy usług IPTV i programów za pośrednictwem sieci xDSL) zostaną domyślnie uznani za posiadaczy odbiorników telewizyjnych i radiowych. Dostawcy płatnej telewizji zostaną zobowiązani do przekazywania ich danych do nowego systemu teleinformatycznego stworzonego przez Pocztę Polską, która w myśl ustawy odpowiada za pobór abonamentu.

Przy zawieraniu nowych umów na płatną telewizję (także jeśli jest ona oferowana w ramach większego pakietu usług) mają przekazywać klientom informację o możliwości zgłoszenia posiadania odbiorników. Takie zgłoszenie ma być w ciągu 7 dni od zawarcia umowy przesyłane przez operatora Poczcie Polskiej za pomocą systemu teleinformatycznego. Poczta będzie odpowiadała za ochronę danych zapisanych w tym systemie, będą tam zawarte także informacje o zwolnieniu z obowiązku płacenia abonamentu.

Jakie dane klientów mają znaleźć się w zgłoszeniu? Imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania i adres gospodarstwa, w którym jest używany odbiornik, w przypadku osób fizycznych – rodzaj i numer dokumentu tożsamości.

Co z osobami, które w momencie wejścia nowelizacji w życie mają już podpisane umowy na płatną telewizję? – „Stosuje się tak, jakby zawarcie tej umowy nastąpiło z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy” – czytamy w projekcie nowelizacji. W przypadku tych umów dostawcy w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów będą musieli poinformować klientów, że ponieważ zostali oni domyślnie uznani za posiadaczy odbiorników telewizyjnych, ich dane zostaną przekazane Poczcie Polskiej (co ma nastąpić w ciągu 60 dni od wejścia w życie nowelizacji).

Ponadto Poczta Polska może na bieżąco żądać od dostawców („wyłącznie w celu ustalenia podmiotu obowiązanego do uiszczania opłaty abonamentowej, jej poboru lub egzekucji” – jak czytamy w projekcie nowelizacji) przekazania danych klientów płatnej telewizji, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu (a także informacji, od kiedy świadczona jest usługa płatnej telewizji). Na wypełnienie takiego żądania operator ma każdorazowo 14 dni, ma także poinformować o tym klienta, którego dane przekazał Poczcie Polskiej. Wszystkie te komunikaty mają być przekazywane przez dostawców klientom w taki sposób, w jaki przesyłane są im faktury. Poczta Polska będzie odpowiadała za aktualizowanie informacji w systemie (m.in. usuwanie danych osób i podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji odbiorników albo wyrejestrowały te odbiorniki) i powiadamianie odbiorców, że ich dane zostały usunięte.

Dostawcy płatnej telewizji będą otrzymywali wynagrodzenie, które ma pokryć uzasadnione koszty przekazywania informacji klientom i ich danych Poczcie Polskiej oraz zapewnić rozsądny zysk (ma wynieść od 6 do 10 proc. kosztów). Wysokość tych kosztów oraz sposób i tryb ostatecznego ustalenia i wypłaty wynagrodzenia ustali Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wspólnie z ministrem odpowiadającym za łączność. Nadal będzie obowiązywała wcześniejsza rejestracja odbiorników na poczcie przez użytkowników płatnej telewizji. W projekcie zapisano też, że umorzone zostaną postępowania egzekucyjne dotyczące zaległości w płaceniu abonamentu RTV. Nie będą też wszczynane takie postępowania dotyczące ewentualnego niepłacenia wcześniej abonamentu przez użytkowników płatnej telewizji, których dane trafią do systemu Poczty Polskiej. Nowelizacja ma wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. Obecnie zaczynają się konsultacje społeczne projektu nowelizacji, które potrwają kilka tygodni. Do Sejmu projekt ma trafić w kwietniu. O uszczelnienie abonamentu apelował Jacek Kurski Nowe przepisy uszczelniające pobór abonamentu radiowo-telewizyjnego były zapowiadane przez polityków obozu rządzącego od połowy ub.r. W styczniu br. prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski zaapelował o zwiększenie środków z abonamentu, dodając, że w takim przypadku nadawca będzie mógł realizować ambitniejsze plany programowe. – Wtedy czeka nas telewizja publiczna z prawdziwego zdarzenia. Stoimy w blokach startowych, ale brak pieniędzy, tych którymi powinniśmy dysponować, oznacza zwijanie firmy – stwierdził Kurski.

W 2016 roku wpływy z abonamentu radiowo telewizyjnego wyniosły 749,9 mln zł, a zapłaciło go 1,12 mln spośród 3,2 mln zobowiązanych do tego gospodarstw domowych. 365,5 mln zł otrzymała Telewizja Polska, 185,9 mln zł – Polskie Radio, a 170,6 mln zł – publiczne stacje regionalne. Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji prognozuje, że w br. przychody abonamentowe zmaleją do 635 mln zł.

Ile osób korzysta z płatnej telewizji? Największymi dostawcami płatnej telewizji w Polsce są czołowe platformy cyfrowe i sieci kablowe. Na koniec września ub.r. Grupa Cyfrowy Polsat miała sprzedanych 4,68 mln jednostkowych usług tego typu w modelu abonamentowym, a platforma nc+ miała 2,09 mln abonentów. Sieć UPC Polska na koniec ub.r. miała nieco ponad milion klientów telewizji cyfrowej, a Multimedia Polska na koniec trzeciego kwartału ub.r. – 835 tys. klientów wszystkich usług.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Advertisment ad adsense adlogger