Operatorzy płatnej TV do rządzących: Stwórzcie sprawiedliwy system poboru abonamentu RTV

Operatorzy płatnej telewizji nie zgadzają się, by rządzący karali ich klientów za niską ściągalność abonamentu na media publiczne. W wydanym oświadczeniu zaapelowali o zaprzestanie prac nad tzw. “małą ustawa mediną” i rozpoczęcie prac nad rozwiązaniem zgodnym z przepisami prawa, interesem publicznym i zasadami sprawiedliwości społecznej, które będzie przewidywało powszechny pobór abonamentu, a nie jedynie od części obywateli.

W przesłanym do prezydium Sejmu oraz przewodniczących klubów sejmowych oświadczeniu Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (organizacja zrzeszająca nadawców i operatorów sieci kablowych) oraz ITI Neovision (operator nc+) oraz Cyfrowy Polsat sprzeciwiają się wprowadzeniu nowelizacji ustawy medialnej, która w rzeczywistości nałoży obowiązek płacenia abonamentu RTV tylko na jedną grupę – abonentów płatnej telewizji.

Operatorzy podkręcają jednocześnie, że “media publiczne są potrzebne Polsce i Polakom w celu realizacji zadań związanych z misją publiczną”. Zwracają także uwagę, że jako dystrybutorzy usług telewizyjnych wspierają istnienie mediów publicznych i misji, która powinna być przez nie realizowana.

Operatorzy sprzeciwiają się proponowanym rozwiązaniom tymczasowym i apelują o niezwłoczne podjęcie prac nad rozwiązaniem zgodnym z przepisami prawa, interesem publicznym i zasadami sprawiedliwości społecznej, które będzie przewidywało powszechny pobór abonamentu, a nie jedynie od części obywateli.

Oświadczenie dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, popularnie zwanej “ustawą o abonamencie”:

“Media publiczne są potrzebne Polsce i Polakom w celu realizacji zadań związanych z misją publiczną, zapisaną w prawie jako oferowanie całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

Jako dystrybutorzy usług telewizyjnych wspieramy istnienie mediów publicznych i misji, która powinna być przez nie realizowana. Media publiczne wymagają więc wsparcia ze środków publicznych proporcjonalnego do powierzonych im zadań misyjnych. Powszechny abonament pobierany sprawiedliwie i zgodnie z prawem od wszystkich obywateli, umożliwi mediom publicznym faktyczną realizację ich misji, bez konieczności komercjalizacji oferty programowej i uczestniczenia w wyścigu z mediami komercyjnymi.

Mając to na uwadze, widzimy konieczność opracowania modelu finansowania mediów publicznych zgodnego z prawem krajowym i europejskim, a zarazem powszechnego i akceptowanego przez społeczeństwo.

Niestety, projekt nowelizacji ustawy abonamentowej, zaakceptowany przez Rząd 24 maja tego roku, nie przybliża nas do realizacji tego zadania. Znamienne, że na etapie konsultacji międzyresortowych, stwierdziły to bardzo jednoznacznie poszczególne ministerstwa i urzędy centralne.

Akceptacja abonamentu nie może oznaczać zgody na nierówne traktowanie obywateli, ani na złamanie przepisów chroniących ich dane osobowe, co proponuje się w projekcie ustawy. Należy dodać, że Państwo polskie już dziś dysponuje wszystkimi koniecznymi narzędziami i rejestrami pozwalającymi na realizację obowiązku powszechnej opłaty abonamentowej.

Rynek audiowizualny w Polsce i polscy konsumenci potrzebują dojrzałych, sprawiedliwych i stabilnych rozwiązań w zakresie finansowania mediów publicznych. Jesteśmy przekonani, że można ten cel osiągnąć drogą rynkowego i społecznego konsensusu, bez naruszania praw klientów telewizji płatnych. Właściwym rozwiązaniem jest przyjęcie zapisów ustawowych wprowadzających powszechny abonament, uiszczany przez wszystkich obywateli. Deklarujemy wszelkie poparcie dla prac nad takim projektem.

Mając na uwadze powyższe argumenty, sprzeciwiamy się rozwiązaniu tymczasowemu i wnosimy o niezwłoczne podjęcie prac nad rozwiązaniem docelowym, zgodnym z przepisami prawa, interesem publicznym i zasadami sprawiedliwości społecznej, które będzie przewidywało powszechny pobór abonamentu, a nie jedynie od części obywateli.”

Podpisano:
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
ITI Neovision S.A.
Cyfrowy Polsat S.A

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Advertisment ad adsense adlogger