Rusza konkurs na prezesa TVP

W projekcie regulaminu konkursu Rady Mediów Narodowych na prezesa Telewizji Polskiej zapisano, że kandydaci nie muszą mieć stażu na stanowiskach kierowniczych, za to muszą mieć wyższe wykształcenie i kompetencje w telewizji. Rozmowy kwalifikacyjne będą transmitowane, kandydaci będą mogli zgłaszać się do połowy września.

Konkurs na prezesa TVP jest przygotowywany przez Radę Mediów Narodowych po tym, jak na początku sierpnia Rada odwołała obecnego prezesa firmy Jacka Kurskiego, zaznaczając w uchwale, że decyzja ta wejdzie w życie w momencie wyboru w konkursie nowego prezesa, co ma nastąpić do 15 października br. Kurski już w lipcu zadeklarował, że będzie się ubiegał o pozostanie na stanowisku.

Według projektu regulaminu konkursu od kandydatów na prezesa TVP nie będzie wymagany jakikolwiek staż na stanowiskach kierowniczych. Jest to istotne m.in. w kontekście Jacka Kurskiego – kilka dni temu „Fakt” podał pogłoskę, że w wymaganiach dla uczestników konkursu znajdzie się 2-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskim w mediach, co uniemożliwiłoby Kurskiemu udział w rywalizacji. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański zaprzeczył jednak, że taki wymóg zostanie wpisany do regulaminu.

W rozmowie z PAP Czabański podkreślił, że on oraz Elżbieta Kruk i Joanna Lichocka (wszyscy troje są w RMN ze wskazania PiS-u) są przeciwni kryterium wieloletniego stażu kierowniczego, ponieważ wyeliminowałoby ono z konkursu wiele wartościowych osób, które przez osiem lat rządów koalicji PO-PSL nie miały szans na pracę w mediach publicznych. Za ustaleniem takiego wymogu byli natomiast Juliusz Braun (zgłoszony do RMN przez PO) i Grzegorz Podżorny (zgłoszony przez Kukiz ’15).

Inne wymagania od kandydatów w konkursie to wyższe wykształcenie, kompetencje w radiofonii lub telewizji oraz kryteria standardowe przy rekrutacjach do pracy w sektorze państwowym, m.in. niekaralność (za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe), pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w co najmniej dwóch ogólnopolskich dziennikach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Sejmu na co najmniej 14 dni przed terminem składania zgłoszeń. Ten termin wstępnie zaplanowano na 15 września.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: oświadczenie o wyrażaniu zgody na udział w konkursie, CV, list motywacyjny, kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o nagrodach, wyróżnieniach lub publikacjach, kopie świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowych lub w Telewizji Polskiej.

Rada Mediów Narodowych oceni nadesłane zgłoszenia pod kątem formalnym i merytorycznym oraz wskaże kandydatów, z którymi spotka się na rozmowach kwalifikacyjnych. Rozmowy te będą transmitowane w podobny sposób jak obrady parlamentu, żeby – jak podkreślił Krzysztof Czabański – zapewnić jak największą transparentność. Przy czym na wniosek kandydata, Rada Mediów Narodowych może wyłączyć jawność rozmowy kwalifikacyjnej w części dotyczącej tajemnicy spółki.

Rozmowy będą dotyczyć przede wszystkim wiedzy kandydatów z zakresu zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa), mediów elektronicznych (ze szczególnym uwzględnieniem telewizji) oraz realizacji interesu publicznego w mediach, a także wiedzy ogólnej z kultury i zagadnień życia społecznego i gospodarczego oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata. Rada Mediów Narodowych oceni kompetencje kandydatów na podstawie takich kryteriów jak doświadczenie w zarządzaniu, wykształcenie i uprawnienia zawodowe; dotychczasowa rzetelność zawodowa dająca rękojmię należytego wykonywania zadań mediów publicznych oraz motywację do starania się o funkcję prezesa Telewizji Polskiej. W przypadku dotychczasowych prezesów lub członków zarządu TVP, Rada oceni też ich pracę na tych stanowiskach.

Rada Mediów Narodowych może w każdym momencie zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów, podając tego przyczynę. Jeżeli wyłoniony kandydat zgodzi się pełnić funkcji prezesa TVP, Rada może złożyć ofertę powołania kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi.

Obecny zarząd Telewizji Polskiej został powołany na początku stycznia br. przez ministra Skarbu Państwa na podstawie tzw. małej nowelizacji ustawy medialnej. Oprócz prezesa Jacka Kurskiego w zarządzie jest Maciej Stanecki. Jak przekazał portalowi Wirtualnemedia.pl Rada Mediów Narodowych nie podjęła jeszcze decyzji, ile osób będą liczyć zarządy firm mediów publicznych i jak będą wybierani ich pozostali członkowie.

Po zakończeniu konkursu na prezesa TVP ma zostać przeprowadzony analogiczny konkurs na prezesa Polskiego Radia.

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Advertisment ad adsense adlogger